Program

KURIKULUM BASIS BEGINNERS PRAGUE

Pedagogové v BASIS Beginners Prague věří, že inspirace a podpora lásky k učení v raném věku dítěte vedou k úspěchům jak v budoucím akademickém, tak i reálném životě. Early Education Program (program raného vzdělávání)  je součástí kurikula BASIS a je navržený tak, aby využil zvídavosti, energie a schopností dětí a přivedl je na další vědomostní úroveň. 

Program je vhodný pro vývoj dětí a využívá osvědčených postupů. Domníváme se, že rané vzdělávání musí být odborně vedeno uvažujícími, pečujícími, kreativními a nadšenými učiteli. Naši pedagogové vytvářejí učební prostředí, ve kterém už příchod do školy znamená radostný zážitek a odměnu a které respektuje představivost každého jednotlivého dítěte. Čtěte co o nas napsali v tisku a podívejte se na naše videa.

Každý den připravujeme pro žáky tematické, praktické, komplexní a obsahově bohaté kurikulum. Early Education Program se skládá ze dvou částí: Discovery Blocks of Learning - objevitelské bloky učení a Foundation Blocks of Learning - základy učení.

Discovery Blocks of Learning jsou určené pro žáky ve věku tří (dvou a půl) a čtyř let. Jsou nejenom mostem od hraní k učení, ale taky cestou, na které se děti stanou nadšenými studenty na celý život.

Starší žáci ve věku pěti let jsou vyučováni v programu Foundation Blocks of Learning. Spolu s odborně zdatnými vyučujícími se začínají hlouběji věnovat podstatnějším tématům. Připravují se na základní školu, učí se ptát a pedagogové zatím přicházejí s dalšími zajímavými otázkami, a podporují tak jejich přirozenou zvídavost a kreativitu.

Obě části programu raného vzdělávání mají zřetelné akademické i vývojové cíle, program ale navíc počítá i s dalším důležitým výukovým aspektem - všechny předškolní děti jsou bez ohledu na věk v jedné skupině. Využíváme nejefektivnější metody, jejichž prostřednictvím děti získávají zkušenosti v prostředí rozmanitého fyzického a intelektuálního vývoje. Jako členové řízené mikrokomunity se učí i mezi sebou navzájem. Díky tomu jsou v budoucnu schopné se pohybovat v heterogenní společnosti. Čtěte více informací o Early Blocks of Learning.