Přihlašovací materiály

Dokumenty ke stažení

Přihlašovací formuláře Všechny potřebné formuláře a materiály k přihlášení do programu BASIS Beginners Prague. pdf
Ceník: Školné & Poplatky pdf

Mám zájem

Dokumenty ke stažení

Mám zájem Vyplněný formulář prosím přineste s sebou na předem domluvenou schůzku v BASIS Beginners Prague. pdf

Důležité informace

Dokumenty ke stažení

Základní Info Stručné shrnutí důležitých informací o školce - rychlá fakta na dosah. pdf
2022-2023 Školní kalendář pdf
2021-2022 Školní kalendář pdf
Zásady ochrany osobních údajů Informace o shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. pdf
Jídelníček: Červen 2022 pdf

Kurikulum

Dokumenty ke stažení

Spirální kurikulum (Učení se ve spirále) Naše školy využívají v praxi teorii učení se ve spirále (spirální kurikulum), kdy dochází k postupnému prohlubování znalostí návratem k látce, avšak na vyšší teoretické i zkušenostní úrovni. pdf

Letní program 2022

Dokumenty ke stažení

Letní program 2022: Informace Základní informace a detaily o našem Letním programu 2022 pdf
Letní program 2022: Přihlašovací formuláře (balíček) Tento balíček přihlašovacích formulářů je pro nově příchozí zájemce, kteří prozatím nejsou studenty BASIS Beginners programu. pdf
Letní program 2022: Přihlašovací formulář Tento formulář je pouze pro naše současné studenty, kteří jsou již zapsaní na školní rok 2022/2023 (tzn. že mají podepsanou smlouvu, odeslané přihlašovací formulaře a zaplacené školné). pdf

Tisk (co o nás napsali)

Dokumenty ke stažení

Napsali o nás pdf