Náš Tým

UČITELÉ BASIS BEGINNERS PRAGUE

Naši učitelé vytvářejí unikátní prostředí plné poznatků, z jejichž získávání mají děti radost a nabývají sebevědomí.

 
JAK TO DĚLAJÍ

Jsou zkušenými profesionály se zkušeností s výukou dětí ve věku dvou až pěti let.

Zaměřují se rovnoměrně na sociální, emociální a intelektuální rozvoj svých studentů.

Organizují podpůrné programy, při nichž se studenti setkávají s partnerskými profesionály, 
experty v dané oblasti (umění, věda, podnikání), a získávají tak cenné zkušenosti z první ruky.

Naši učitelé jsou rodičům a příbuzným žáků partnery. Pravidelně komunikují s rodinami
o pokrocích ve znalostech i vývoji dětí.

ČLENOVÉ TÝMU
BASIS Beginners Prague
klikněte na fotky členů pro zobrazení jetnotlivých životopisů