Program

JAZYK V BASIS BEGINNERS PRAGUE

Hlavním jazykem v naší škole je angličtina


NÁŠ PŘÍSTUP

Přijímáme žáky bez ohledu na to, jaký jazyk je jejich mateřštinou.

Lead Teachers, experti ve svém oboru, mají angličtinu jako primární jazyk.

Fellow Teachers a aministrativní pracovníci BASIS Beginners Prague hovoří plynule anglicky i česky.

 

čtěte více

Full English Immersion nebo vícejazyčný přístup: Metoda používaná při výuce v BASIS Beginners Prague a později v BASIS International School Prague je označována jako Full English Immersion. To znamená, že kompletní program je pouze v anglickem jazyce. Tento postup je úspěšně implementován ve všech mezinárodních školách BASIS. Později, ve věku 5 až 6 let, si žáci mohou přidávat další jazyky.

Multi-kulturní prostředí: Protože cílem je dosáhnout Full English Immersion a učební plán je založen na americkém modelu, zaměřujeme se nejen na anglický jazyk, ale i na anglickou a americkou literaturu, historii a kulturu. Zároveň však využíváme i toho, že naše školka sídlí v Praze a že naši žáci mohou profitovat z českého prostředí, bohatého na vlastní historii a kulturu. 

Čtěte více o nášem týmu.