Program

JAZYK V BASIS BEGINNERS PRAGUE

Hlavním jazykem v naší škole je angličtina


NÁŠ PŘÍSTUP

Přijímáme žáky bez ohledu na to, jaký jazyk je jejich mateřštinou.

Lead Teachers, experti ve svém oboru, jsou rodilými anglickými mluvčími bez znalosti češtiny.

Fellow Teachers a aministrativní pracovníci BASIS Beginners Prague hovoří plynule anglicky i česky.

 

čtěte více

Full English Immersion nebo vícejazyčný přístup: Metoda používaná při výuce v BASIS Beginners Prague a později v BASIS International School Prague je označována jako Full English Immersion. To znamená, že kompletní program je pouze v anglickem jazyce. Tento postup je úspěšně implementován ve všech mezinárodních školách BASIS. Později, ve věku 5 až 6 let, si žáci mohou přidávat další jazyky.

Multi-kulturní prostředí: Protože cílem je dosáhnout Full English Immersion a učební plán je založen na americkém modelu, zaměřujeme se nejen na anglický jazyk, ale i na anglickou a americkou literaturu, historii a kulturu. Zároveň však využíváme i toho, že naše školka sídlí v Praze a že naši žáci mohou profitovat z českého prostředí, bohatého na vlastní historii a kulturu. 

Čtěte více o nášem týmu.