O Nás

KDO JSME

Školy BASIS jsou vizionářským projektem špičkových ekonomů, manželů Olgy a Michaela Block, kteří v roce 1998 založili ve Spojených státech amerických první BASIS Charter School. Důvod byl prostý: nebyli spokojeni s tehdejším školstvím v Arizoně, kde žili. Chtěli studenty připravit na vysokou školu a pro vstup do reálného života: jinak a lépe. Po otevření své první školy manželé Blockovi vypracovali dynamické učební osnovy. Zjistili, že zapojení učitelů, kteří svou profesi opravdu milují, do plánování osnov, vede k výjimečně vysoké úrovni vzdělání. I díky tomu dnes absolventi škol BASIS patří k nejlepším studentům ve světovém měřítku. Od založení první školy před víc než dvaceti lety se z jejich někdejšího vizionářského projektu stala vysoce úspěšná síť škol, kterou jen v USA navštěvuje již přes 20 tisíc studentů. co o nás napsali v tisku

 

SÍŤ BASIS DNES

 Jsme součástí světové sítě výjimečných škol, které vyučují podle stejného kurikula (tzn. učebních osnov).

VEŘEJNÉ
(CHARTER)
ŠKOLY 

Spojené státy

SOUKROMÉ
(INDEPENDENT)
ŠKOLY

Spojené státy

SOUKROMÉ
MEZINÁRODNÍ
ŠKOLY

celý svět

 

více o BASIS Charter Schools, BASIS.ed

Všechny tři typy škol spojuje stejný unikátní přístup k výuce a vzdělávací program určený pro všechny studenty od předškolního věku až po maturitní ročník. V současné době je v provozu více než 40 škol po celém světe a každý rok se otevírají další nové školy. Naše vzdělávací instituce patří k těm nejlepším v každém měřítku: v žebříčcích škol, ve zkouškách AP a testování PISA/OECD, v National Merit Scholarship (národní stipendia) i v úspěšnosti v přijímacích řízeních na prestižní vysoké školy a v získávání prospěchových stipendií. Ke skvělým výsledkům přispívá i to, že považujeme třídu za posvátnou a učíme studenty milovat učení.

 

TŘI PILÍŘE 

Bez ohledu na stupeň vzdělání, úspěch studentů BASIS stojí na třech pilířích.

1

BASIS
KURIKULUM

Vzdělává studenty
v duchu nejvyšších
mezinárodních
standardů. 

2

BASIS
UČITELÉ

Mají odbornou
kvalifikaci a nadšení
pro vyučovaný obor. 
Věří, že s podporou a
povzbuzováním může
vyniknout každé dítě.

3

POZITIVNÍ ŠKOLNÍ
PROSTŘEDÍ 

Oslavuje píli,
pracovitost a
intelektuální cíle,
které vedou
k mimořádným
výsledkům.