O Nás

KDO JSME

BASIS Curriculum Schools jsou vizionářským projektem manželů Olgy Block a Michaela Block, světově proslulých ekonomů. Před dvaceti lety začali hledat postupy, jak připravit studenty na vysokou školu a skutečný život lépe než tehdejší vzdělávací systém. Velmi rychle si uvědomili, že nejdůležitější je studenty pro vzdělávání nadchnout hned na začátku, aby je bavilo natolik, že se pro ně stane výzvou k mobilizaci vlastního intelektuálního potenciálu. 

Když Blockovi v roce 1998 otevřeli první školu, velmi rychle si ověřili, že studenti s precizně připraveným kurikulem (vzdělávacím obsahem) a učitelé nadšení pro učební plán byli společně schopní nejen dosáhnout výjimečných výsledků, ale dokonce překonat nejlepší studenty na světě. Z jednoho školního areálu se tak brzy stala jedinečná síť škol s vysokou mírou úspěšnosti ve všech měřených a důležitých aspektech. co o nás napsali v tisku


SÍŤ BASIS DNES

BASIS Curriculum Schools je v současné době globální síť tří typů vzdělávacích institucí.

VEŘEJNÉ
(CHARTER)
ŠKOLY 

Spojené státy

SOUKROMÉ
(INDEPENDENT)
ŠKOLY

Spojené státy

SOUKROMÉ
MEZINÁRODNÍ
ŠKOLY

celý svět

 

více o BASIS Curriculum Schools

Všechny tři typy škol spojuje stejný unikátní přístup k výuce a vzdělávací obsah určený pro všechny studenty BASIS Curriculum Schools od předškolního věku až po maturitní ročník. V současnosti tvoří ve světě síť 37 škol a každý rok přibývají další zařízení. Naše vzdělávací instituce patří k těm nejlepším v každém měřítku: v žebříčcích škol, ve zkouškách AP a testování PISA/OECD, v National Merit Scholarship (národní stipendia) i v úspěšnosti v přijímacích řízeních na prestižní vysoké školy a v získávání prospěchových stipendií. Ke skvělým výsledkům přispívá i to, že považujeme třídu za posvátnou a učíme studenty milovat učení. čtěte více

 

TŘI PILÍŘE 

Bez ohledu na stupeň vzdělání, typ vzdělávací instituce nebo její zeměpisnou polohu
staví BASIS Curriculum Schools svůj úspěch na třech pilířích.

1

BASIS
KURIKULUM

Vzdělává studenty
v duchu nejvyšších
mezinárodních
standardů. 

2

UČITELÉ
EXPERTI

Mají odbornou
kvalifikaci a nadšení
pro vyučovaný obor. 
Věří, že s podporou a
povzbuzováním může
vyniknout každé dítě.

3

POZITIVNÍ ŠKOLNÍ
PROSTŘEDÍ 

Oslavuje píli,
pracovitost a
intelektuální cíle,
které vedou
k mimořádným
výsledkům.